zásady ochrany osobních údajů

Jméno a adresa odpovědné osoby  

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně údajů je:  

Jana Dorsová
Dors Impuls CZ s.r.o.
Dolní Pěna 113
37701 Dolní Pěna
Česká republika  

E-mail: kontakt.cz@dors-impuls.info
Web: https://dors-impuls.info/cz  

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů  

Pověřenec pro ochranu údajů odpovědné osoby je:  

Jana Dorsová
Adresa viz výše  

Obecné informace o zpracování dat  

Rozsah zpracování osobních údajů  

V zásadě zpracováváme osobní údaje našich uživatelů pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy není možné ze skutečných důvodů získat předchozí souhlas a zpracování údajů umožňují zákonná ustanovení.  

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Článek 6 odst. 1písm. b GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.  

V případě, že životní zájmy dotčené osoby nebo jiná fyzická osoba požaduje zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Pokud je zpracování nezbytné pro zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevažují nad prvním zájmem, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f pro zpracování.  

Vymazání dat a doba uložení  

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel uchovávání. Ukládání lze také uskutečnit, pokud to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních EU, zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléhá odpovědná osoba. Údaje budou také zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uložení předepsaná zmíněnými normami, pokud nebude potřeba další uchování údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy. 

Poskytování webových stránek a vytváření log souborů

Popis a rozsah zpracování dat 

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače. Poskytovatel IONOS SE, Montabaur, Německo (https://www.ionos.de/) via Dors Impuls Deutschland GmbH, 41334 Nettetal, Německo (https://dors-impuls.info/de/) mých webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky odesílá, když navštívíte mé webové stránky, po dobu maximálně 9 týdnů. Tyto jsou: 

 •  Úplná IP adresa (po dobu 7 dnů, poté je 4. část IP adresy automaticky anonymizována)  
 • Datum a čas požadavku serveru  
 • Vyvolaná stránka/soubor  
 • URL odkazující stránky  
 • Typ prohlížeče/verze prohlížeče  
 • použitý operační systém  

Právní základ pro zpracování údajů 

Právním základem pro dočasné uložení údajů a protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.  

Účel zpracování údajů  

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné doručit webovou stránku do počítače uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace. Ukládání do log souborů probíhá pro zajištění funkčnosti webu. Kromě toho údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá. V tom spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.  

Doba ukládání  

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy příslušná relace skončila. Pokud jsou data uložena v log souborech, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Ukládání nad rámec tohoto je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo abstrahovány, takže již není možné přiřadit vyvolávajícího klienta.  

Možnost námitky a eliminace  

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do log souborů je pro provoz webových stránek nezbytně nutné. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitek ze strany uživatele.  

Používání cookies 

Popis a rozsah zpracování dat  

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Používáme soubory cookie, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky mého webu vyžadují, aby bylo možné identifikovat vyvolávající prohlížeč i po změně stránky. Na našem webu také používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při surfování. Tímto způsobem lze přenášet údaje o používání funkcí webových stránek. Takto získaná uživatelská data jsou pseudonymizována technickými opatřeními. Data tedy již není možné přiřadit vyvolávajícímu uživateli. Údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele. Při přístupu na naše webové stránky je uživatel informován o použití cookies pro účely analýzy a získává se jeho souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti je zde také odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.  

Právní základ pro zpracování údajů 

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro účely analýzy je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas.  

Účel zpracování údajů 

 Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našeho webu nemohou být nabízeny bez použití cookies. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky. Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

 1. Převzetí jazykových nastavení
 2. Zapamatování hledaných výrazů
 3. Povolení k nastavení souborů cookie. Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Analytické soubory cookie se používají ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analytických cookies se dozvídáme, jak je web používán, a můžeme tak průběžně optimalizovat naši nabídku. V tomto spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.  

Doba ukládání, možnost námitky a odstranění 

 Cookies jsou ukládány v počítači uživatele a přenášeny na naše stránky. Jako uživatel tedy máte také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, může se stát, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.  

Kontaktní formulář a emailový kontakt 

Popis a rozsah zpracování dat 

Na našich webových stránkách může být kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel využije této možnosti, data zadaná do vstupní masky nám budou přenesena a uložena. Tato data jsou:

 1. Jméno
 2. E-mailová adresa
 3. Text zprávy
 4. Přiložené soubory (např. WORD, PDF).

V době odeslání zprávy jsou také uložena následující data:

 1. IP adresa uživatele
 2. datum a čas registrace

Ke zpracování údajů, váš souhlas bude získán v rámci procesu odeslání a bude uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. Případně kontaktujte prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem. V této souvislosti nebudou údaje předávány třetí straně. Údaje budou použity pouze ke zpracování konverzace a poskytování našich služeb.  

Právní základ pro zpracování údajů  

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas. Právním základem pro zpracování údajů přenášených v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.  

Účel zpracování údajů  

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu. Pokud je kontakt uskutečněn e-mailem, jedná se rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.  

Doba ukládání 

 Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem to platí v případě, že příslušná konverzace s uživatelem skončila. Rozhovor je ukončen, když lze z okolností usuzovat, že předmětné skutečnosti byly konečně objasněny. Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.  

Možnost námitky a eliminace  

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v rozhovoru pokračovat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy při navazování kontaktu, budou v tomto případě vymazány.  

Online školení  

Popis a rozsah zpracování dat  

Nabízíme online školení prostřednictvím našeho poskytovatele služeb „ClickMeeting Sp. z o.o.ul., Arkońska 6, bud. A4, 80-387 Gdańsk, Polska, KRS: 0000604194 | NIP: 5842747535″. ClickMeeting využívá k poskytování svých služeb jiné poskytovatele služeb. Ty jsou zveřejněny na webu ClickMeeting:
https://knowledge.clickmeeting.com/privacy-security/  

Pokud uživatel využije možnosti online školení, budou údaje uvedené v příloze zpracovány naším poskytovatelem služeb a mohou nám být předány k dalšímu zpracování. Údaje používáme výhradně pro zpracování online školení a plnění našich služeb.  

Příloha pro online školení pomocí ClickMeeting  

Právní základ pro zpracování údajů 

 Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas. Právním základem pro zpracování údajů přenášených v rámci účasti na online školení je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.  

Účel zpracování údajů 

Zpracování osobních údajů z online školení nám slouží výhradně ke zpracování online školení. V případě účasti na online školení se jedná také o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během online školení slouží k zamezení zneužití a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.  

Doba ukládání 

 Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To platí pro osobní údaje zaslané z online školení, když příslušné školení s uživatelem skončilo a uchovávání již není z daňových důvodů nutné.  

Možnost námitky a eliminace 

 Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.  

Práva subjektu údajů  

Pokud osobní údaje zpracováváte vy, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči odpovědné osobě následující práva:\r\n  

Právo na poskytování informací  

Od odpovědné osoby si můžete vyžádat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme. Pokud je takové zpracování dostupné, můžete od osoby odpovědné za následující informace požadovat informace:

 1. účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny vaše osobní údaje;
 4. plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo nejsou-li možné konkrétní informace, kritéria pro určení doby uchovávání;
 5. existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. existence práva na odvolání k dozorovému orgánu;
 7. veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;

Máte právo požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s přenosem.  

Právo na opravu 

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči odpovědné osobě, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí neprodleně provést nápravu.  

Právo na omezení zpracování 

O omezení zpracování vašich osobních údajů můžete požádat za následujících podmínek:

 1. pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožní odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů;
 2. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení použití osobních údajů;
 3. odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo
 4. pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 ( 1) GDPR a stále není jisté, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete o tom odpovědnou osobou informováni dříve, než bude omezení zrušeno.  

Právo na vymazání 

a) Povinnost výmazu 

Můžete požádat odpovědnou osobu, aby neprodleně vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně vymazat, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:

 1. Osobní údaje, které se vás týkají, jsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány jiným způsobem již nejsou nutné.
 2. Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 3. Vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 odst.1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 odst. 2 GDPR.
 4. Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovávány nezákonně.
 5. Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.
 6. Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými podle článku 8 odst. 1 GDPR.  

b) Informace třetím stranám  

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je povinna je vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme vhodná opatření, včetně technických, k ochraně osoby odpovědné za zpracování údajů, přičemž s ohledem na dostupnou technologii a náklady na realizaci, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů. 

c) Výjimky 

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

 1. k výkonu práva na svobodu projevu a informací;
 2. k plnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, ​​nebo k provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který byl na správce přenesen, nebo
 3. k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo na informace 

Pokud jste u odpovědné osoby uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato povinna informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud to se ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích odpovědnou osobou.  

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, za předpokladu, že (1) je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a (2) zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů. Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být narušeny svobody a práva jiných lidí. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl správce pověřen.  

Právo vznést námitku 

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Odpovědná osoba již nezpracovává osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Budou-li zpracovány osobní údaje, které se vás týkají, za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti máte možnost – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.  

Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů 

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

 Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR. Dozorový orgán, kterému byla stížnost podána, bude stěžovatele informovat o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.