Obchodní poradenství

S dlouholetými zkušenostmi v oblasti podnikové analýzy a auditu (auditu), zejména ve finančním sektoru, vás podporujeme jak ze strany auditorů, tak auditorů.

Prostřednictvím našeho pravidelného školení a certifikací (např. CISA) vám můžeme poskytnout profesionální a vysokou kvalitu.

Audit / revize

Máme zkušební zkoušky mimo jiné v následujících tématech:

BaFin požadavky: BAIT & MaRisk

Požadavky EBA: ICT & Cloud Computing

IT rizika

Řízení informačního rizika a bezpečnosti informací

Program zabezpečení zákazníků SWIFT (CSP)

mezibankovní platby správa

IT oprávněn

Consulting

Poradenství je zaměřeno na následující témata:

audit procesů

Z hlediska IT systémů a IT procesů:
Regulační požadavky: MaRisk | BAIT | pokynů EBA
GoBD

Cloud Computing

Školení

Nabízíme mimo jiné školení v následujících tématech:

Revize a Compliance
Úvod do interního auditu
Směrnice MaRisk / BAIT / EBA
IT rizika
GoBD
Metody a procesy pro audity ochrany dat

aktuální témata
Cloud computing
TOR-Net / darknet
Přežití bez elektřiny

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho školení nebo chcete-li obdržet nabídku, rádi vám na vyžádání poskytneme odpovídající informace.

Kontakt

Všechny služby v oblasti obchodního poradenství
nabízíme pouze v němčině.

Kontaktformular