Kontaktformular

Nabízíme pouze překlady v jazykové kombinaci čeština-němčina. Překlady z jiných jazyků, např. slovenštiny neprovádíme.

Potřebujete "ověřený" překlad? anone

Prosím věnujte pozornost následujícím informacím k použití zahraničních dokumentů u německých úřadů.
Dřivě než nám zadáte překlad, informujte se u příslušného orgánu o následujících bodech:

Smí být překlad vyhotoven z prosté kopie dokumentu?ověřené kopie, originálu?Potřebujete apostilu?

Ověřené kopie obdržíte zpravidla u příslušného obecního úřadu v místě Vašeho bydliště.
O apostilu musíte zažádat u příslušného úřadu.

K vyhotovení ověřeného překladu jsou nezbytné originály, kopie dokumentů s ověřením a apostilou, které musí být součástí ověřeného překladu.

K vyhotovení cenové nabídky jsou nezbytné úplné kopie / prosté kopie dokumentů, které mají být přeloženy, jsou dostačující.
V jaké formě chcete překlad obdržet? vytisknutée-mailem


Data
Prosím připojte dokument, který má být přeložen:
(maximálně 3 data, maximální velikost dat: 4 MB, povolené typy dat: pdf | jpg | jpeg | png | doc | docx)Připojit další dokumentPřipojit další dokument


Vaše zpráva podaná tímto formulářem je pouze žádost o cenovou nabídku a nikoli pověření.
Pověření Vaší osobou následuje až písemným potvrzením cenové nabídky.


Všechny služby v oblasti obchodního poradenství nabízíme pouze v němčině.
Vaše údaje jsou zašifrované a předané našim webovým stránkám (https).
Údaje z formuláře a převedené soubory na webovém serveru jsou zašifrované (PGP) a nám e-mailem odeslané.
Obdržíte nezašifrované potvrzení o příjetí zprávy e-mailem.